Jdi na obsah Jdi na menu
 

Doučování

Doučování  a soukromé učení dětí na 1.st. ZŠ

  Doporučuji v případech, kdy:

- dítě je dlouhodobě nemocné, jeho zdravotní stav mu dovoluje pozvolna se učit

- dítě má mnoho zameškaných hodin a potřebuje se zapojit do běžné výuky

- během rekonvalescence po nemoci, kdy se potřebuje postupně dostat do ,,formy“

- dítě má potíže a běžná výuka ve škole mu nedostačuje, případně potřebuje vysvětlit látku jiným způsobem  

- dítě má specifické potíže a požadavky a potřebuje k pochopení speciální metody a pomůcky

- dítě potřebuje povzbudit, motivovat ke školní práci

- dítě má diagnostikovanou SPU ( porucha psaní, čtení...) a potřebuje speciálně pedagogický přístup a metody

Každé dítě, každý člověk, se učí jiným způsobem, skrze jiné smysly.

Učím žáky mimo jiné  jak se efektivně učit. Individuálně  zjistím co vyhovuje a co ne, jaké typy učení jsou vhodné. Dále např. jak strukturovat množství učební látky, čas , jak si stanovit cíle a přistupovat k učení.

Prví setkání se uskuteční s dítětem i rodičem.

Po úvodním rozhovoru a diagnostice obtíží dítěte v učení doporučím možnosti kompenzace. Zaučím rodiče v metodě, ukáži nebo dám materiály ke cvičení, doporučím vhodné speciální pomůcky, další kroky.

Společně pohovoříme o možnostech dítěte i rodiny, doporučím vhodný přístup k dítěti, učení a nápravě obtíží.