Jdi na obsah Jdi na menu
 

Projekty pro školy

Komplexní program pro školy – program pro třídní kolektivy.

Program primární prevence a intervence.

S třídními kolektivy pracuji již řadu let. V současné době nabízím jak programy v rámci primární prevence, tak intervenční programy při výskytu neadekvátního chování jednotlivce či skupiny a také v případě šikany. Program vedu já, jako speciální pedagog – etoped, spolu s pedagogem s dlouholetou zkušeností v oblasti primární prevence.

Program je koncipován jako dlouhodobý, komplexní, navazující na předešlá setkání. Aktuálně reaguje na vývoj situace v kolektivu. Obsahem je diagnostika třídního kolektivu, podpora zlepšení vztahů a atmosféry ve třídě, podpora při změnách, vedení žáků i učitele, reflexe.

Cílem není snaha udělat jednorázový zajímavý program pro děti. Cílem je pomocí psychosociálních her, sociálně terapeutických metod, vedeným rozhovorem, zpětnou vazbou v kruhu, prvky muzikoterapie a artefiletiky, ukázat a umožnit zažít aktuální situaci, nastartovat změny a podpořit v nich jednotlivce i skupinu.  Učiteli dávám manuál, jak setkání, včetně výsledků, využít v každodenní praxi.

Nenabízím jen metodu ani šablonovitý program. Každý program je specifický, připravený podle potřeb té které třídy, podle úvodního záměru. Protože záměr se může během setkávání měnit, máme k dispozici několik metod, které kombinuji.

Práci s třídním kolektivem nabízím v rozsahu : 2 plus 1, 3 plus 1, nebo 4 plus 1  ( práce se žáky ve třídě plus rozhovor s učitelem či ředitelem školy).

Učitel je během programu tzv. pozorovatel. Pozoruje a zapisuje si svoje postřehy, vidí dění a jednotlivce z odstupu, neangažuje se, vidí žáky jinak a v jiných situacích, dává zprávu žákům o tom, co viděl.

Jedna vyučovací hodina je po programu ve třídě věnovaná diskuzi s učitelem (příp. dalšími vyučujícími učiteli), otázkám a odpovědím, doporučením. Po každém setkání vždy učitel obdrží písemnou zprávu o průběhu programu.

Cena zahrnuje přípravu programu, lektorné, písemnou zprávu o průběhu programu s doporučením, materiál, cestovné.

Vše domlouvám individuálně, podle potřeb škol.